Visi & Misi

VISI

 

SEKOLAH BERKUALITI

PELAJAR CEMERLANG

MASYARAKAT SEJAHTERAMISI


MELESTARIKAN KUALITI SEKOLAH DEMI

KEMENJADIAN PELAJAR MELALUI

PROGRAM PIS25PIS25 BETUL, TEPAT & SESUAI

 

 

 

UP!UP ! SEMENTA ! MONOTOS !