JAWATANKUASA PENGURUSAN DOKUMENTASI KURSUS DALAMAN DAN LUAR

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : Semua Ketua Bidang
Ahli-ahli : Semua Ketua Panitia
: Semua Ketua Unit
Tanggungjawab : 
Ø Memastikan guru-guru atau staf yang mengikuti kursus anjuran PPD, JPN, KPM atau mana-mana agensi dalam tempoh tiga hari selepas tamat kursus menulis minit curai.
Ø Memastikan setiap guru atau staf yang menghadiri kursus membuat 'in house traning"