Apakah dia subjek Sains Komputer?

Mengenai Subjek Sains Komputer/Computer Science SPM 3770