Giriş | ye olmak istiyorum
Unit Pengurusan Sementa
01. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Ketua Bidang ( Bergilir )
Ahli-ahli : Semua Ketua Bidang
: Ketua Pembantu Tadbir
Tanggungjawab :
Ø Merancang program-program sekolah selaras dengan visi dan misi sekolah.
Ø Mengurus pentadbiran sekolah dengan cekap dan berkesan.
Ø Memastikan program-program yang dirancang dilaksanakan dengan berkesan.

02. JAWATANKUASA PERANCANG DAN KECEMERLANGAN SEKOLAH
Pengerusi : En Ting Sien Kuan
Pengetua
Timbalan Pengerusi : En Sofrie Anuar B. Abdullah
Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum
Setiausaha : Ketua Bidang
Kecemerlangan Akademik : En. Sofrie Anuar Abdullah ( PK Kurikulum )
Pn. Airin Suil ( KB Bahasa )
Pn Helen Gurini ( KB Sains & Math )
En.Jaidi Karim ( KB Teknik & Vokasional)
Pn Helen Joseph ( KB Kemanusiaan )
: Pn Esther Linus ( PK T6 )
Pn Midianah Jane Datius
Kecemerlangan Kokum : En Yasimin Basir ( PK Kokum )
En. Charles Mahat
En Johny Justinus
En Sillis Simon
Kecemerlangan Sahsiah : Pn Kitih Ombou( PK HEM )
En Johny Justinus
Pn Mary Magdalena Guntala
Cik Amira Seman
Tanggungjawab :
Ø Menyediakan pelan strategik, pelan taktikal dan pelan operasi.
Ø Mengurus pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
Ø Menambah baik program untuk memastikan peningkatan berlaku.

03. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL & ELEKTRIK
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : En Cyrill John
Pen. Penyelaras : En Mathew Gunapit
Ahli-ahli
: En. Mazlee Mahali
: En Mohd Firdaus
Tanggungjawab :
Ø Memastikan pengurusan berkaitan dengan bangunan sekolah kemaskini
Ø Memastikan kerusi meja pelajar & guru dalam keadaan baik
Ø Mengagihkan perabot yang diperlukan oleh bilik-bilik dengan dengan sebaik- baiknya
Ø Menyediakan buku rekod pemeriksaan dan membuat laporan penyeliaan

04. JAWATANKUASA ORENTASI GURU BAHARU & GURU PRAKTIKUM
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Pn Airin Suil
Ahli-ahli : Pn Helen Gurini
: Pn Aidah Jalil
: Pn Helen Joseph
: Pn Elsie Mousi
Tanggungjawab :
Ø Setiap guru baharu perlu menjalankan program orientasi sekolah.
Ø Guru-guru baharu perlu diberikan bimbingan dan khidmat nasihat
Ø Memastikan guru-guru baharu menjalani orientasi dan menghantar laporan.

05. JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : En Fredelis Stephen ( Guru Data / Emis / SPS )
Ahli-ahli : En. Steve Gaisan ( SPL KPM )
: Cik Siti Noreza Md Isa ( Pep Menengah Rendah )
: Cik Siti Noor Azizah Ismail ( pep Menengah Atas )
: Cik Betty Fredolin ( Data PMR )
: En Oliver Jukoris ( Data SPM )
: En Johny Dakun ( Data STPM )
: Cik Jamaliah Aris ( Data kokum )
: Pn Silla ( Data Pejabat )
: En Johny Justinus ( Data SSDM )
: En. George Dominic ( Data Asrama )
Tanggungjawab :
Ø Memastikan segala maklumat sekolah adalah tepat dan semasa.
Ø Menggunakan data sebagai instrumen untuk penambahbaikan.
Ø Mengutip data sekolah dari masa ke semasa mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh 'stakeholders'.

06. JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN SEKOLAH & PA SYSTEM
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : En Sinisius Sampit
Pen. Penyelaras : En. Mohd Ali Gipit
Ahli-ahli : En Rhony Felix
: En Fred Kasun
: Pn Elsie Mousi
: Pn Elsie Pius
Tanggungjawab :
Ø Memastikan dewan sekolah dalam keadaan ceria dan siap sedia untuk digunakan. Ø Memastikan alat siaraya dewan boleh berfungsi dengan baik.
Ø Penggunaan dewan direkodkan.
Ø Dewan dikemaskan setiap kali selepas digunakan.

07. JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM RASMI & PROTOKOL
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Ahli-ahli : Semua Ketua Bidang
: Setiausaha PIBG
: Pengerusi Kelab Guru
Tanggungjawab :
Ø Pembikinan buku program mengikut format sebenar.
Ø Susunan tempat duduk mengikut protokol dan format yang tepat.
Ø Teks ucapan juru acara menepati format majlis.
Ø Tetamu disambut dengan istiadat dan budaya.

08. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME STAFF
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : Pn Cindy John
Penolong Penyelaras : Cik Veronica Pee
Ahli-ahli : Semua Ketua Bidang
: Pengerusi Kelab Guru
: En Steve Gaisan
Tanggungjawab :
Ø Merancang program-program untuk Latihan Dalam Perkhidmatan.
Ø Membuat kajian keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan.
Ø Membuat laporan program yang telah dijalankan
Ø Memastikan pelaksanaan kursus dalaman didokumentasikan

09. JAWATANKUASA PENGURUSAN DOKUMENTASI KURSUS DALAMAN DAN LUAR
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : Semua Ketua Bidang
Ahli-ahli : Semua Ketua Panitia
: Semua Ketua Unit
Tanggungjawab :
Ø Memastikan guru-guru atau staf yang mengikuti kursus anjuran PPD, JPN, KPM atau mana-mana agensi dalam tempoh tiga hari selepas tamat kursus menulis minit curai.
Ø Memastikan setiap guru atau staf yang menghadiri kursus membuat 'in house traning"

10. JAWATANKUASA PIBG
Penasihat : Pengetua
Timbalan Penasihat : Penolong Kanan Pentadbiran
Yang Dipertua : En. Patrick
Naib Yang Dipertua : Pn. Mahinatun Abdul Rasah
Setiausaha : En Adrian Godomon
Penolong Setiausaha :
Bendahari : En Jimi Awong
Penolong Bendahari : Pn Wonie Samin
AJK Guru :
AJK Ibu Bapa :
Juruaudit :
Tanggungjawab :
Ø Membantu pihak sekolah dari segi sumber tenaga, idea dan kewangan bagi mencapai matlamat organisasi.

11. JAWATANKUASA PENGURUSAN ADUAN LUARAN DAN DALAMAN
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : En. Joel Joseph
Penolong Penyelaras : En Adrian Godomon
Ahli-ahli : Pn Mary Magdalena
: Cik Amira Seman
: Guru Kelas
Tanggungjawab :
Ø Menerima dan merekod setiap aduan daripada pelajar dan orang awam.
Ø Mengambil tindakan susulan berasaskan formula 1:3:7.
Ø Menyediakan laporan kepada PPD/JPNJ jika perlu.

12. JAWATANKUASA PENGURUSAN PERHIMPUNAN
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : En. Johny Justinus
Pen. Penyelaras : En. Jimi Awong
Ahli-ahli : En. Sergius Simon
: En Charles Julius
: En Oliver Jukoris
: Pn. Monica Ambau
: Pn Macrina Yubong
: Semua Guru Kelas
Tanggungjawab : Ø Menyediakan Jadual berugas perhimpunan. Ø Menyediakan atur cara perhimpunan. Ø Memastikan perhimpunan dijalankan mengikut masa yang ditetapkan, berprotokol dan berdisiplin.

13. JAWATANKUASA PENGURUSAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : Pn Airin Suil ( KB Bahasa / JU SKPM Daerah )
Ahli-ahli : Pn Helen Gurini
: Pn Aidah Jalil
: Pn Helen Joseph
: Cik Shinta Kumar ( Su Kurikulum )
: Cik Emily Linus ( SU HEM )
: Cik Jamaliah Aris ( SU Kokum )
: Cik Amira Seman ( Guru Bimbingan & Kaunseling )
: En Johny Justinus ( Ketua Guru Disiplin )
: En Oliver Jukoris ( SU SPM )
: Cik Betty Fredolin ( SU SPPBS )
: En Johny Dakun ( SU STPM )
: Cik Siti Noreza Md Isa ( SU Pep Menengah Rendah )
: Cik Siti Noor Azizah ismail ( SU Pep Menengah Atas )
Tanggungjawab :
Ø Memastikan maklumat SKPM berkaitan sekolah dilengkapkan.
Ø Membuat penilaian yang komprehensif dan tepat.
Ø Membudayakan standard dan nilai-nilai SKPM dalam PdP dan tugasan lain

14. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEBERADAAN GURU / MMI
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : Cik Jamaliah Aris
Pen. Penyelaras : Cik Yusmawati Yaccob
Ahli-ahli : Cik Noorshakirah Mohamed
Tanggungjawab :
Ø Membimbing guru kelas melengkapkan borang keberadaan guru di kelas berdasarkan RKK.
Ø Menyediakan rumusan setiap bulan
Ø Mengurus RKK


15. JAWATANKUASA PENGURUSAN GALERI SEKOLAH / KECEMERLANGAN
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : En Larry Charles
Pen. Penyelaras : En Jenius Gadiman
Ahli-ahli : En Francis Gulahong
: En. Oliver Jukoris
: En Johny Dakun
: En Charles Mahat
: En. Sergius Simon
Tanggungjawab : Ø Menyelenggara Bilik Galeri Kecemerlangan Ø Memhurus penggunaan bilik Ø Mengemas kini maklumat di galeri.

16. JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : Pn Rusitah Andrew
Pen. Penyelaras : Pn Justinah Gousah
Ahli-ahli : En Steve Gaisan ( Bilik ICT )
: Pn Helen Joseph ( Bilik Pend. Moral )
: En Johny Justinus ( B. Disiplin )
: En Mohd Nasir Razali ( Bilik Pend Islam )
: Cik Zainab Zakaria ( Bilik Pend. Islam )
: Cik Betty Fredelin ( Bilik SPPBS )
: Cik Siti Noreza Md Isa ( Bilik Peperiksaan )
: Cik Octavia De Onidian ( Bilik Kesihatan )
: En Mohd Amin Shamsuddin ( Bilik GIM )
: En Sillis Simon ( Bilik PJK )
: En Fredelis Stephen ( Bilik Rekacipta )
: En Wan Mohamad Faris ( Bilik KH )
: Pn Macrina Yubong ( Bilik Masakan )
: Pn Frenesia Francis ( Makmal Sains Men.Rendah )
: Pn Helney Painis ( Makmal Sains Men. Atas )
: Pn Hilda Durat ( Makmal Kimia )
: Cik Betty Fredelin ( Makmal Biologi )
: En Alex Kuah ( Makmal Fizik )
: Cik Yusmawati Yaacob ( Bilik Gerakan )
Tanggungjawab :
Ø Menyelenggara Bilik Khas
Ø Mengurus penggunaan makmal termasuk peraturan dan panduan keselamatan
Ø memastikan kebersihan dan keceriaan bilik

17. JAWATANKUASA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH ( SPKS )
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Pn Frennysia Francis
Pen Setiausaha : Cik Noor Shakirah
Ahli-ahli : Pn Airin Suil
: Pn Helen Gurini
: Pn Aidah Jalil
: Pn Helen Joseph
: Cik Veina Simon
: Cik Jamaliah Aris
: Cik Enily Linus
: En Charles Mahat
: En Sillis Simon
: Pn Ann Doreen
: En Francis Gulahong
: Pn Rozita Zaini
: Cik Veina Simon
Tanggungjawab :
Ø Melaksanakan pemantauan sekurang-kurangnya sekali setahun bagi lokasi
yang telah ditetapkan
Ø Menerima maklum balas pemantauan daripada lokasi yang ditetapkan dalam tempoh 14 hari
Ø Membentangkan laporan pemantauan

18. JAWATANKUASA PENGURUSAN MESYUARAT SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Mesyuarat Guru : Cik Veina simon
: Pn Candy Robert
Mesyuarat Kurikulum : Cik Shinta Kumbar
: Cik Azidah Mohd Tajuddin
Mesyuarat Hal Ehwal Murid : Cik Jamaliah Aris
Mesyuarat Kokurikulum : Cik Emily Linus
Tanggungjawab :
Ø Membuat persediaan sebelum semasa dan selepas mesyuarat
Ø Sediakan jemputan mesyuarat dan mengedar minit mesyuarat selepas 4 hari mesyuarat dijalankan
Ø Menyelenggara fail minit mesyuarat Menyediakan Carta Organisasi mengikut bidang masing-masing.


(c) 2010-2014 SMK Tambunan, Tambunan, Sabah, Malaysia.